children-gd4db79116_640

Konkurs plastyczny “Dziecięca radość”

W zawiązku ze zbliżającym się Dniem Dziecka serdecznie zapraszamy Dzieci naszego przedszkola i ich Rodziców  do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dziecięca Radość”.

1. Technika wykonania:

 • format A4 lub A3
 • technika płaska dowolna: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, collage, origami płaskie itp.
 • praca może być wykonana z różnych materiałów (bez materiałów sypkich)

 

2. Cele konkursu :

 • pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci;
 • umożliwienie dzieciom i rodzicom zaprezentowania swojego talentu;
 • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwianie na nasze stany emocjonalne,
 • promowanie pozytywnych stanów emocjonalnych,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe;
 • kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie zachowaniom aspołecznym.

 

3. W konkursie mogą wziąć udział rodzice z dziećmi z naszego przedszkola

Prace plastyczne oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci 3-4- letnie
 • dzieci 5-6-letnie

 

4. Kryteria oceny : estetyka; pomysłowość; zgodność z tematem; wkład pracy dziecka, rodzica w wykonanie.

 

5. Każda praca musi być opatrzona metryczką, zawierającą dane autora pracy oraz zgodą rodziców dziecka na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 29.05.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 01.06.2023 r. Wyniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.

 

Prace zostaną zaprezentowane w szatni przedszkola oraz na stronie internetowej.

 

7. Postanowienia końcowe: prace przechodzą na własność organizatora; biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin; autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 

Organizator konkursu: Katarzyna Kulawińska

 

Children speech therapy concept. Preschooler practicing correct pronunciation with a female speech therapist.

Napięcie mięśniowe

Wykorzystanie elementów Integracji Sensorycznej w terapii logopedycznej

Ćwiczenia integracji sensorycznej to bardzo ważny obszar dla prawidłowego rozwoju dziecka. Gorąco polecam Państwu takie formy zabawy w wolnym czasie. Ćwiczyć mogą zarówno starsze jak i młodsze dzieci, super forma zabawy dla całej rodziny. 

Zalecane jest też korzystanie z zajęć na basenie i hipoterapii, która bardzo dobrze oddziałuje na wszelkie zaburzenia napięcia mięśniowego.

Przykłady ćwiczeń w domu:

 • podskoki obunóż lub na jednej nodze stojąc w miejscu, do przodu ,do tyłu, na boki
 • przysiady i wstawanie – powolne i szybkie
 • obroty wokół własnej osi ciała (szybko i wolno)
 • chodzenie wzdłuż linii, ścieżce narysowanej kredą
 • tory przeszkód
 • turlanie się na różnych rodzajach podłoża – koc, karimata, wykładzina
 • przeciąganie liny
 • wyciskanie, ściskanie gąbek, ściereczek (suchych, wilgotnych, mokrych) oraz piłeczek
 • różnego rodzaju domina dotykowe
 • dotykanie różnych rzeczy śliskich, zimnych, ciepłych (z użyciem okładów żelowych, „glutków”)
 • dotykanie różnych faktur, przedmiotów (w tym bez udziału aparatu wzrokowego)
 • wyszukiwanie przedmiotów w pojemniku wypełnionym na przykład sypkim ryżem, kaszą manną
 • rzucanie do celu woreczkami z grochem, ryżem
 • „rysownie” latarką/laserem po ścianie (tylko pod kontrolą osoby dorosłej)
 • używanie kontrastowego tła (na przykład prezentacja białych przedmiotów na czarnym tle)
 • rozpoznawanie z zamkniętymi oczami zapachu i smaku różnych produktów jadalnych
 • wąchanie olejków i identyfikowanie ich z ilustracją, konkretem
 • opukiwanie uszu przez pojemnik (kubek) plastikowy, szklany itp. lub dłoń przyłożoną
 • do ucha
 • ćwiczenia z wykorzystaniem małej deski równoważnej, trampoliny, maty z gryką,
 • materaca, piłki typu „skoczek”, deskorolki, małej trampoliny, niskiego taboretu obrotowego.

Obniżone napięcie mięśniowe u dzieci daje konsekwencje na wszystkich płaszczyznach życia. Spowalnia rozwój dziecka, może uniemożliwić mu przejście na kolejne etapy rozwojowe i może wpłynąć negatywnie na rozwój poznawczy. Nieprawidłowe napięcie mięśni, wpływa również na rozwój mowy. Przy słabym napięciu mięśniowym dziecko ma obniżone napięcie mięśni twarzy, słabo rozwiniętą mimikę oraz często oddycha przez usta. Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u starszych dzieci odpowiedzialne jest za wady postawy, trudności w opanowaniu niektórych czynności ruchowych a także męczliwość i trudności w nauce. Niestety dodatkowo sprzyja ono izolacji społecznej oraz problemom z samooceną. Należy pamiętać, że oprócz zapewnienia dziecku odpowiednich ćwiczeń, ważne jest także wspieranie psychicznie.

Typowe objawy obniżonego napięcia mięśniowego u dzieci to:

 • trudno wyczuwalne odruchy toniczne przy obecności odruchów rdzeniowych,
 • nieprawidłowa postawa ciała,
 • słabe odruchy oddechowe,
 • częste siedzenie w pozycji “W” – pośladki umiejscowione między stopami,
 • wady wymowy i problemy z jedzeniem,
 • przeprosty w stawach kolanowym i łokciowym,
 • cichy głos,
 • preferowanie zajęć siedzących, niska aktywność,
 • koślawe kolana,
 • duży brzuch,
 • dziecko jest wiotkie, chodzi niezgrabnie, często się potyka,
 • ma problemy z koordynacją ruchową, z maszerowaniem, bieganiem, podskakiwaniem, z siadem po turecku,
 • ma problemy z równowagą (z ustaniem na jednej nodze),
 • występują zaburzenia SI czyli integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowo trzyma kredkę i słabo ją dociska,
 • najczęściej występują problemy w szkole z nauką, pisaniem, czytaniem.

 

Dziękuję za uwagę,

Katarzyna Kulawińska, logopeda