news06

Przypomnienie

Prosimy o przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz o zachowywaniu prawidłowego dystansu.

news04

Nowy rok szkolny 2020/2021

Od 1 września 2020r. przedszkole będzie funkcjonować w systemie tradycyjnym, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz wytyczne MEN. Prosimy o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania przedszkola

news07

Dyżur wakacyjny 2020

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 20 lipca do 31 sierpnia 2020r. Dyżur w miesiącu lipcu uwzględnia wyłącznie dzieci MP23, które zostały przyjęte w procesie rekrutacji do innych przedszkoli.