beach-g5f30c45c0_640

Życzenia wakacyjne

Nadeszły upragnione wakacje!

Wszystkim dzieciom i ich bliskim życzymy bezpiecznych, słonecznych oraz wspaniałych wakacji!

 

library-gbe7241537_640

Kampania Społeczna Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Drodzy Rodzice!

W ramach promowania czytelnictwa wśród dzieci, pragniemy poinformować,  że Biblioteka Publiczna w Częstochowie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki

„Mała Książka – Wielki Człowiek”, którego celem jest zachęcanie dzieci i rodziców do regularnego odwiedzania biblioteki i codziennej wspólnej lektury.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do jednej z 22 częstochowskich filii bibliotecznych, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę

„Pierwsze czytanki dla…” z ilustracjami Józefa Wilkonia oraz Kartę Małego Czytelnika – do zbierania naklejek za wypożyczone książki.

 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,

a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

porzadki

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Adres strony internetowej dla kandydatów: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, a następnie go wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Jeśli rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać wniosek w wersji papierowej w biorącym udział w rekrutacji przedszkolu/szkole podstawowej i po wypełnieniu złożyć go w placówce pierwszego wyboru, również w terminie od 06.06.2022 r. do 10.06.2022 r.

Dyrektorzy przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi wskażą sposób składania wniosków (a także pobrania druku wniosku, gdy rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku). W związku z powyższym zaleca się śledzenie strony internetowej wybranej placówki lub wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się według takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja.

W postępowaniu uzupełniającym będą mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status „przyjęty”, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Uwaga! Po zalogowaniu w systemie, widoczne będą wyłącznie te przedszkola, które posiadają wolne miejsca do naboru.

Jeśli przedszkole, do którego rodzic chce zapisać swoje dziecko, nie widnieje na liście placówek do wyboru, oznacza to, że w tej placówce nie jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

boy-1299084_640

Piknik rodzinny

3 czerwca 2022r.- Piknik Rodzinny na terenie ogrodu przedszkolnego

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.