osiagniecia1
demo-attachment-43-Group-570
RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA
demo-attachment-44-Group-582
ZAJĘCIA DODATKOWE

W przedszkolu prowadzone są  następujące zajęcia dodatkowe:

-  zajęcia rytmiczne przy akompaniamencie

-  j. angielski

- nauka religii

- zajęcia sportowe

oraz w ramach dodatkowych kompetencji nauczycieli gimnastyka korekcyjna, zabawy z j. niemieckim prowadzone z dziećmi 6- letnimi oraz  innowacja pedagogiczna p.t. "Podróż przedszkolaków przez Europę" 

Każdego roku w przedszkolu prowadzony jest  cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Spotkania te ułatwiają dzieciom start przedszkolny, skracają czas adaptacji dzieci do przedszkola oraz integrują ze środowiskiem przedszkolnym.

Placówka prowadzi aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym, bierze udział w wielu akcjach na rzecz środowiska, konkursach plastycznych, teatralnych i muzycznych. Organizuje spotkania z ludźmi różnych zawodów, wyjścia do filharmonii, teatru, oraz wycieczki autokarowe. Rodzice naszych dzieci mają możliwość czynnego udziału w życiu przedszkola. Uczestniczą w zajęciach otwartych, zebraniach grupowych z udziałem zaproszonych gości, a także w spotkaniach i uroczystościach przedszkolnych takich jak:
-  Pasowanie na Przedszkolaka

-  Pasowanie na Starszaka
- „Święto Pieczonego Ziemniaka”
-  Andrzejki

-  Spotkanie z Mikołajem
-  Spotkanie wigilijne
-  Dzień Babci i Dziadka
-  Święto Rodziny

-  i inne

demo-attachment-44-Group-582
osiagniecia2
osiagniecia3
demo-attachment-43-Group-570