boy-1299084_640

Piknik Rodzinny 2024

14.06 zapraszamy na Piknik Rodzinny w naszym przedszkolu. Przewidziano wiele atrakcji m. in.: dmuchańce, zabawy z animatorami, balonowe cudaki, pokaz zumby, zabawy z klockami Lego, spotkanie z policjantami, pokaz szermierki, stolik kreatywny, grill, ciasto, kawa.

Startujemy o 14:30. Zapraszamy!

cat-7347316_640

Ogólnopolski Dzień Tańca

13.06.2024 r. Wyjście dzieci  5 letnich na Plac Biegańskiego- Udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Tańca. Wspólne zabawy przy muzyce. Organizatorem spotkania jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Częstochowy.

justice-7625456_640

Spotkanie z adwokatem

11.06. 2024r.- Czytanie książki: “Leśne sprawy Misi Adwokatki, czyli guma do żucia w mrowisku, wysypisko pod hotelikiem i kradzież jeziora”  w ramach II edycji akcji “Bajeczni Adwokaci”.

Dzieci zaciekawione historią Misi Adwokatki i mieszkańców bajkowego lasu, dowiedzą się m.in:

  • jak rozwiązywać spory,
  • dlaczego ważne jest, żeby odpowiadać na oficjalne pisma,
  • jak wygląda rozprawa w sądzie i jakie role pełnią sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i strażnicy leśni,
  • jakie szkody w środowisku może wyrządzić coś tak małego, jak wyrzucona guma do żucia i jak cenny jest dostęp do czystej wody,
  • jakie zagrożenia stanowią nielegalne wysypiska,
  • oraz jak istotne jest wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach.
bus-304248_640(1)

Wycieczka

5.06.2024r. Wycieczka do Kuźnicy Starej do “Czarodziejskiej zagrody”. Wyjazd dzieci wszystkich grup wiekowych.

 

hands-820272_640

Spotkanie on-line pt. “Błędy wychowawcze i ich najczęstsze konsekwencje”.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów klas I – III na spotkanie on-line pt.: “Błędy wychowawcze i ich najczęstsze konsekwencje”.

Możliwości wzięcia udziału w prelekcji  w dniu 5 czerwca o godz. 16:00 na platformie MsTeams po kliknięciu w poniższy link

Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU5NzgxOGYtYTk2MS00N2ZkLThhZjktYzdiNTMyNWZmZWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c5db4a7-cf4c-49ba-85c6-5b80d081f213%22%2c%22Oid%22%3a%228366bd49-8d4a-4a93-81fb-63fbd5965bcc%22%7d

Identyfikator spotkania: 398 046 552 381

Kod dostępu: yKNW58