symphony-orchestra-g99f657782_640

Wyjście do filharonii

24.03.2023 dzieci cztero-, pięcio-, i sześcioletnie wychodzą do filharmonii na audycję umuzykalniającą pt: “Zaczarowana kraina kina”