O nas

Miejskie Przedszkole nr 23
im. „Jasia i Małgosi” w Częstochowie

Nasze przedszkole koncentruje się na indywidualnym rozwoju dziecka z uwzględnieniem wielorakich inteligencji. Wspiera aktywność i kreatywność dziecka, pomagając w rozwoju jego talentów.  Jest miejscem, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Jesteśmy tutaj po to aby dzieci czuły się z nami dobrze i bezpiecznie. Jesteśmy otwarci i znamy potrzeby wszystkich dzieci.  Przedszkole nasze nakierowane jest na wysoką jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo-  dydaktyczną.

Przedszkole stwarza warunki do odkrywania i rozpoznawania zdolności dziecka. Kieruje jego edukacją, wychowaniem tak, aby zdolności i zainteresowania wychowanek mógł z sukcesem wykorzystywać w dorosłym życiu.

Przedszkole  organizuje inspirujące środowisko edukacyjne wspierając wieloaspektowo rozwój dzieci.

demo-attachment-45-Group-622
NASZE ATUTY

- wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra przedszkola,

- pozytywny klimat emocjonalny,

- przyjazne i bezpieczne warunki sprzyjające  wszechstronnemu  rozwojowi dzieci,

- nastawienie na osiągnięcie gotowości szkolnej u dzieci poprzez rozwijanie zdolności    wielorakich,

- rozwój zainteresowań dzieci,

- aktywna współpraca z rodzicami, instytucjami kulturalno- oświatowymi, charytatywnymi i społecznymi.  

SYLWETKA ABSOLWENTA

- jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,

- jest aktywny, dociekliwy, twórczy i ambitny - korzysta ze swoich mocnych stron,

- rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,

- dba o swoje zdrowie i  sprawność  fizyczną,

- jest przygotowany do roli ucznia,

- przestrzega podstawowych wartości.

KIERUNKI ROZWOJU

- Realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolu

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu postaw patriotycznych. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.

- Promowanie dbałości o zdrowie. Realizacja programu "Zdrowy przedszkolak", udział w akcjach i przedsięwzięciach: "Mamo, Tato wolę wodę", "Czyste powietrze wokół nas", "Mogę! zatrzymać Smog. Przedszkolaku złap oddech"

- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci.

- Rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie preorientacji zawodowej.

- Rozwijanie kompetencji informatycznych  dzieci

about2
demo-attachment-43-Group-570
Nasze przedszkole

 Nasze przedszkole istnieje  od 1.XII.1954 roku. Usytuowane jest w centrum Częstochowy w dzielnicy Śródmieście przy ul. Szymanowskiego 3a. Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym, zajmując dwie kondygnacje: parter i pierwsze piętro. Od strony południowej przedszkole posiada odnowiony taras oraz zadrzewiony, bezpieczny ogród, wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw dzieci.
W  przedszkolu znajdują się cztery sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, bogato wyposażone w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne. W placówce znajduje się również sala rekreacyjna wykorzystywana do zajęć ruchowych, muzycznych, ćwiczeń gimnastycznych oraz podczas wszelkich uroczystości. Sala ta jest bogato wyposażona w sprzęt gimnastyczny oraz inne urządzenia potrzebne do rozwoju i zabaw dzieci. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej.Przedszkole oferuje dzieciom szeroki wachlarz zajęć rozwijających twórczą aktywność. W swojej pracy nauczyciele preferują indywidualność, swobodę i spontaniczność. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne, zapewniające dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój  dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. W przedszkolu każde dziecko jest najważniejsze. Przestrzegane są prawa dziecka.

demo-attachment-44-Group-582