children-gd4db79116_640

Konkurs plastyczny “Dziecięca radość”

W zawiązku ze zbliżającym się Dniem Dziecka serdecznie zapraszamy Dzieci naszego przedszkola i ich Rodziców  do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dziecięca Radość”.

1. Technika wykonania:

 • format A4 lub A3
 • technika płaska dowolna: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, collage, origami płaskie itp.
 • praca może być wykonana z różnych materiałów (bez materiałów sypkich)

 

2. Cele konkursu :

 • pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci;
 • umożliwienie dzieciom i rodzicom zaprezentowania swojego talentu;
 • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwianie na nasze stany emocjonalne,
 • promowanie pozytywnych stanów emocjonalnych,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe;
 • kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie zachowaniom aspołecznym.

 

3. W konkursie mogą wziąć udział rodzice z dziećmi z naszego przedszkola

Prace plastyczne oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci 3-4- letnie
 • dzieci 5-6-letnie

 

4. Kryteria oceny : estetyka; pomysłowość; zgodność z tematem; wkład pracy dziecka, rodzica w wykonanie.

 

5. Każda praca musi być opatrzona metryczką, zawierającą dane autora pracy oraz zgodą rodziców dziecka na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 29.05.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 01.06.2023 r. Wyniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.

 

Prace zostaną zaprezentowane w szatni przedszkola oraz na stronie internetowej.

 

7. Postanowienia końcowe: prace przechodzą na własność organizatora; biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin; autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 

Organizator konkursu: Katarzyna Kulawińska

 

Comments are closed.