Nasze przedszkole

Miejskie Przedszkole nr 23
im. „Jasia i Małgosi” w Częstochowie

Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój  dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. W przedszkolu każde dziecko jest najważniejsze.

top3
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-44-Group-582
Aktualności
demo-attachment-45-Group-622
Nasze atuty

Przedszkole  organizuje inspirujące środowisko edukacyjne wspierając wieloaspektowo rozwój dzieci.

demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-134-teamwork

kadra
przedszkola

wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra przedszkola

demo-attachment-132-statistics

rozwijanie zdolności

nastawienie na osiągnięcie gotowości szkolnej u dzieci poprzez rozwijanie zdolności

demo-attachment-114-customer-service

Aktywna współpraca

z rodzicami, instytucjami kulturalno- oświatowymi, charytatywnymi i społecznymi

about
demo-attachment-43-Group-570
Nasze przedszkole

 Nasze przedszkole istnieje  od 1.XII.1954 roku. Usytuowane jest w centrum Częstochowy w dzielnicy Śródmieście przy ul. Szymanowskiego 3a. Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym, zajmując dwie kondygnacje: parter i pierwsze piętro. Od strony południowej przedszkole posiada odnowiony taras oraz zadrzewiony, bezpieczny ogród, wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw dzieci.
W  przedszkolu znajdują się cztery sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, bogato wyposażone w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne. W placówce znajduje się również sala rekreacyjna wykorzystywana do zajęć ruchowych, muzycznych, ćwiczeń gimnastycznych oraz podczas wszelkich uroczystości. Sala ta jest bogato wyposażona w sprzęt gimnastyczny oraz inne urządzenia potrzebne do rozwoju i zabaw dzieci. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej.Przedszkole oferuje dzieciom szeroki wachlarz zajęć rozwijających twórczą aktywność. W swojej pracy nauczyciele preferują indywidualność, swobodę i spontaniczność. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne, zapewniające dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój  dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. W przedszkolu każde dziecko jest najważniejsze. Przestrzegane są prawa dziecka.

demo-attachment-44-Group-582
Wspólne, wielointeligentne odkrywanie świata jest edukacyjną podróżą, źródłem radości i  satysfakcji oraz szansą na osiągnięcie sukcesu przez każde dziecko.
M. Zatorska, A. Kopik
Wielointeligentne odkrywanie świata
demo-attachment-45-Group-622
demo-attachment-44-Group-582
Osiągnięcia

Przedszkole bierze czynny udział w wielu akcjach na rzecz środowiska. Potwierdzeniem udziału w e wszystkich akcjach, przedsięwzięciach i konkursach są zdobyte przez placówkę oraz indywidualnie przez dzieci nagrody i wyróżnienia.