nasze sukcesy

Osiągnięcia

Przedszkole bierze czynny udział w wielu akcjach na rzecz środowiska.  Każdego roku bierze udział w akcji „Góra grosza”, "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę", " Nakrętkowa Częstochowa", a także w wielu konkursach plastycznych, teatralnych i muzycznych. Posiada potwierdzony certyfikatem tytuł: "Przyjaciele natury". W przedszkolu realizowane są także akcje  promujące zdrowie m.in. "Mamo, tato wolę wodę", " Żywienie na wagę zdrowia", "5 porcji warzyw, owoców lub soku",  "Czyste powietrze wokół nas" oraz programy : "Przez ruch do zdrowia", "Zdrowy przedszkolak". Za realizację działań prozdrowotnych przedszkole uzyskało certyfikat "Szkoła czystych rąk". W grudniu 2014r. nasza placówka otrzymała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Należymy również do Klubu „Czytających Przedszkoli”, w ramach kampanii społecznej „ Cała Polska czyta dzieciom”. Od roku szkolnego 2016/2017 dzieci  pod kierunkiem naszych nauczycieli biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Potwierdzeniem udziału w w/w akcjach, przedsięwzięciach i konkursach są zdobyte przez placówkę oraz indywidualnie przez dzieci nagrody i wyróżnienia.

demo-attachment-45-Group-622