news07

Dyżur wakacyjny 2020

Uwzględniając trwający stan epidemii oraz zalecenia MEN, MZ i GIS zmianie ulega okres trwania dyżuru wakacyjnego Miejskiego Przedszkola nr 23 im. „Jasia i Małgosi w Częstochowie. Dyżur wakacyjny będzie trwał od 20 lipca do 31 sierpnia 2020r. Dyżur w miesiącu lipcu uwzględnia wyłącznie dzieci MP23, które zostały przyjęte w procesie rekrutacji do innych przedszkoli.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur jest opłacenie zaliczki* za wyżywienie w wysokości 8,50 zł za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego w terminie do 26 czerwca br. ( za miesiąc lipiec 2020r.) i do 24 lipca ( za miesiąc sierpień) na konto bankowe przedszkola.

Brak zaliczki za wyżywienie spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Prosimy o wypełnienie załączonej Deklaracji , Oświadczenia i dostarczenie ich w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka na dyżur. Prosimy również o uzupełnienie i dostarczenie zgody wraz z oświadczeniami oraz  upoważnienia do odbioru dziecka

Załączniki:

Deklaracja

Oświadczenie

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia covid-19

Zgoda wraz z oswiadczeniami

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

*Zgodnie z art. art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Comments are closed.