news04

Nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Od 1 września 2020r. przedszkole będzie funkcjonować w systemie tradycyjnym, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz wytyczne MEN. Prosimy o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii, Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19 u dzieci i personelu MP23 oraz przypominamy że:

  • Przy wejściu do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłonięcie ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej bądź przyłbicy.
  • Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
  • Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć.
  • Przyprowadzając dziecko na teren szatni obowiązuje odstęp 1,5 m od innych osób
  • Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola obowiązuje zasada ograniczonej ilości osób przebywających na terenie szatni. W przypadku zgłoszenia się o tej samej godzinie zbyt dużej ilości dzieci i rodziców, należy poczekać na wezwanie przez pracownika przedszkola

Prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji (2x), oświadczenia oraz upoważnienia i dostarczenie do przedszkola

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o terminach spotkań.

Comments are closed.