cztery

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa rozpocznie się dnia 22 maja 2024r. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie udostępniony na stronie internetowej pod adresem: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 8:00  w dniu 22.05.2024 r.

Osoby niemające dostępu do Internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówki wychowania
przedszkolnego i wypełniają go odręcznie.

Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola – niezależnie od sposobu wypełnienia
– oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego
wyboru w terminie od 22 maja 2024 r. godz. 8.00 do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Comments are closed.