hands-820272_640

Spotkanie on-line pt. “Błędy wychowawcze i ich najczęstsze konsekwencje”.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów klas I – III na spotkanie on-line pt.: “Błędy wychowawcze i ich najczęstsze konsekwencje”.

Możliwości wzięcia udziału w prelekcji  w dniu 5 czerwca o godz. 16:00 na platformie MsTeams po kliknięciu w poniższy link

Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU5NzgxOGYtYTk2MS00N2ZkLThhZjktYzdiNTMyNWZmZWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c5db4a7-cf4c-49ba-85c6-5b80d081f213%22%2c%22Oid%22%3a%228366bd49-8d4a-4a93-81fb-63fbd5965bcc%22%7d

Identyfikator spotkania: 398 046 552 381

Kod dostępu: yKNW58

Comments are closed.