Głaz kamienny

Udział w projekcie “Przedszkole Patriotów”

Głównym celem projektu jest przekazywanie dzieciom wartości patriotycznych poprzez przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach, upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem. Miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych oraz kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji….

Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie z działań w ramach  realizacji projektu “Przedszkole Patriotów”

Comments are closed.