corona-5176088_640

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ AKCJI „WIRUSOOCHRONA”- rok szkolny 2021/2022

Nasze Przedszkole po raz drugi bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej “Wirusoochrona” organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  Akcja powstała z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę). Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach przedszkolnych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin. Działania zostały przeprowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola i poruszały następujące zagadnienia:

  • Prawidłowa higiena rąk
  • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas
  • epidemii koronawirusa
  • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna
  • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych)

 

Działania edukacyjne, przeprowadzone celem realizacji zamierzeń wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, zostały włączone w zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze realizowane, w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła podstawowych zasad higieny oraz postępowania w czasie wzrostu zachorowań na koronawirusa. Została ona przeprowadzona w poszczególnych grupach wiekowych od 15 września do 31 września 2021r.

W związku z powyższym wszystkie dzieci z naszego przedszkola poznały zasady bezpieczeństwa i procedury, które organizują życie przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19. W grupach przedszkolnych  odbyły  się zajęcia związane z higieną osobistą oraz ćwiczenia praktyczne, podczas których dzieci uczyły się jak powinno się poprawnie dbać o higienę rąk. W każdej  łazience została powieszona w widocznym miejscu instrukcja pokazująca jak prawidłowo myć ręce, a nauczyciele przypominali o jak najczęstszym ich myciu.  W tym celu przeprowadzone  zostały zajęcia warsztatowe utrwalające prawidłowy sposób mycia rąk, podczas których wykorzystano wszelkie niezbędne do tego celu przybory/środki higieniczne. Wszystkie dzieci wykazały się ogromną wiedzą i umiejętnościami z zakresu poruszanej tematyki. Nasza praca przynosi pozytywne efekty w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków pro zdrowotnych, co potwierdzają obserwacje nauczycielek, spostrzeżenia personelu pomocniczego, a przede wszystkim opinie rodziców.

Część druga dotyczyła sposobów dbania o zdrowie, a tym samym ograniczenia możliwości zachorowania na choroby przenoszone drogą kropelkową. Została ona przeprowadzona od 1 października do 31 października 2021r w każdej grupie wiekowej. W ramach  II części akcji dzieci m.in oglądały film z cyklu „Było sobie życie – Szczepienia”. Następnie odbyła się pogadanka nt szczepień i wyjaśnienie słowa szczepienie. Dzieci podczas zajęć  wykorzystały materiały dostarczone przez organizatora akcji, na których wyjaśnione zostały podstawowe zasady higieny. Rozwiązywały krzyżówkę, kolorowały kolorowankę oraz  rozwiązywały zagadki związane ze środkami higieny osobistej, bawiły się w kalambury- dyscypliny sportu, wspólnie śpiewały wraz z inscenizacją  ruchową piosenkę pt. „ Mydło lubi zabawę”. Na specjalnie zorganizowanych zajęciach, a także przy każdej nadarzającej sytuacji omawiano z dziećmi  w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, co powoduje, że chorujemy, jak się przed tym ustrzec, jak nie doprowadzać do rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą kropelkową np. koronawirusa i grypy, jak się zachować, gdy zauważymy  u siebie objawy choroby. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii – zasada DDM; dystans, dezynfekcja, maseczka. Podkreślono również  jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, dostosowaniem ubrania do warunków pogodowych oraz szczepienia ochronne, które są najskuteczniejszą formą zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć znajdują się w galerii dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.

 

Comments are closed.