corona-5176088_640

#lekcjahigieny

OD 15 WRZEŚNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU, REALIZUJEMY WŚRÓD DZIECI AKCJĘ PT: „WIRUSOOCHRONA”.

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Działania edukacyjne należy rozpocząć wśród dzieci przedszkolnych w celu:

wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej,
nabycia określonych umiejętności,
oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.
Podsumowując, realizowana w 2021 roku na terenie woj. śląskiego akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w przedszkolu pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania poruszają następujące zagadnienia:

Prawidłowa higiena rąk;
Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).
Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk;
Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Comments are closed.