folder-146940_1280

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości?

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości?

Zdecydowana większość dzieci nie ma problemu z adaptacja w szkole, niezależnie od tego czy dopiero naukę rozpoczyna, czy kontynuuje ją w nowym środowisku. Oczywiście pierwsze dni nauki nie muszą być łatwe, to jednak w krótkim czasie dzieci zyskują nowych przyjaciół, kolegów a szkoła staje się miejscem nie tylko nauki, ale również socjalizacji czyli szerokich kontaktów społecznych-towarzyskich oraz miejscem zabawy. Nie wszyscy jednak potrafią z własnej inicjatywy, samodzielnie znaleźć miejsce w klasie, zespole, a szkoła staje miejscem przeżywania głębokich emocji, najczęściej: samotności, złości czy porzucenia. Taka sytuacja może trwać przez długie miesiące, a nawet lata, kiedy zostanie zignorowana przez otoczenie rodzinne i szkolne. Dziecko w tym czasie jest przygnębione, cierpi, czuje się odrzucone, agresywne, jego działania wynikają z poczucia lęku i samotności. Pamiętać musimy o tym, że każde dziecko, które po raz pierwszy znajdzie się w środowisku szkolnym, radzi sobie z trudnymi sytuacjami w taki sposób, jaki zna, jaki jest mu bliski i w jego odczuciu – działa. To MY – rodzice – odpowiadamy w dużej mierze za to, jak nasze dziecko poradzi sobie w nowym środowisku, w jaki sposób będzie reagowało na nowe sytuacje, trudne emocje i niezaspokojone potrzeby. Warto porozmawiać z dzieckiem, poznać jego emocje, zapytać o kolegów, wysłuchać bez orzekania i moralizowania, dać się po prostu “wygadać”. Zapytajmy, czy dziecko chciałoby się z kimś zaprzyjaźnić? Może lubi kogoś, ale nie ma wystarczającej pewności siebie, by się do niego zbliżyć? Kiedy nasze zainteresowanie i wsparcie może okaże się niewystarczające do samodzielnego pokonania trudności, poprośmy o pomoc wychowawcę, nauczyciela. Działaniem ze strony rodzica będzie niewątpliwie pomaganie dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Pomocne w tym będzie dostrzeganie i zwracanie uwagi dziecka na jego pozytywne cechy, na to, co mu się udaje, zwłaszcza w sytuacjach społecznych. Każdy niewielki sukces, jeżeli tylko zostanie zauważony, staje się cegiełką, która przyczynia się do zbudowania jego poczucia kompetencji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest czytanie książek, które pomagają dziecku identyfikować się z bohaterem literackim, co pomaga mu rozpoznać i nazwać własne czucia, spojrzeć na nie z innej perspektywy a także aktywnie poszukiwać sposobów na rozwiązanie problemów.

Wspierajmy dzieci, sprawmy by czuły się doceniane, mądre a pierwsze dni w szkole będą dobrym startem na późniejsze lata.

Bibliografia:

ADAPTACJA W SZKOLE, czyli co zrobić kiedy moje dziecko nie może odnaleźć się w zespole?

Comments are closed.