news07

Funkcjonowanie przedszkola w okresie wakacyjnym

INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE  WAKACYJNYM  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W okresie wakacyjnym Miejskie Przedszkole nr 23 im. „Jasia i Małgosi” pracuje w terminach: od 1 do 31.07.2021r. oraz od 16 do 31 sierpnia 2021r. w godzinach od 6:30 do 16:30  (uwzględniając czas na dezynfekcję i ozonowanie pomieszczeń)

Opieka w okresie wakacji dotyczy wyłącznie dzieci  obojga rodziców pracujących lub rodzica pracującego, który samotnie wychowuje dziecko i we wskazanym terminie nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Zapisując dziecko  rodzic automatycznie wyraża zgodę na  pobyt  dziecka w grupie mieszanej wiekowo, pod opieką dyżurujących nauczycieli, którzy organizują zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Rodzice zapisują dzieci poprzez złożenie wniosku w siedzibie placówki w terminie od  4.05.2021 do 21.05.2021 ( wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane) wskazując termin oraz rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Wzór wniosku o przyjęcie na czas wakacji można pobrać  na stronie www.mp23.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie przedszkola.

Po upływie terminu składania wniosków, biorąc pod uwagę liczbę miejsc, zostanie podjęta decyzja o przyjęciu dziecka.

Rodzice dzieci przyjętych zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji żywieniowej oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola (w przypadku aktualizacji danych). Naliczoną kwotę za żywienie za okres wakacji zgodnie z otrzymanym drukiem, należy wpłacić  na konto przedszkola w terminie do  24 czerwca 2020 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2020 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy na czas wakacji oraz ograniczoną ilością miejsc, prosimy rodziców o przemyślane deklaracje dotyczące terminu pobytu dziecka w przedszkolu.

Załącznik:

WNIOSEK

Comments are closed.