page-146938_1280

Zawieszenie zajęć do dnia 18 kwietnia 2021r.

Drodzy Rodzice,

W związku z wydłużonym okresem ograniczenia funkcjonowania przedszkola, tj. do 18 kwietnia 2021r. zawieszone zajęcia będą  w dalszym ciągu realizowane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams.

Na wniosek rodziców  uprawnionych do korzystania z opieki przedszkolnej nad dzieckiem (zgodnie z par. 2 pkt 4 poniższego rozporządzenia) zorganizowane będą zajęcia w przedszkolu.

Rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-d2021000056101

Wniosek

Comments are closed.