hands-820272_640

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do 11.04.2021

Drodzy Rodzice,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, tj.od  29 marca 2021 r. do  11 kwietnia 2021r  zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W realizacji naszych zadań wykorzystamy platformę edukacyjną Teams. Szczegółowe informacje na temat zajęć, zamieszczonych materiałów, form kontaktu będą przekazywane Państwu na bieżąco przez nauczycieli poszczególnych grup.  Prosimy o zalogowanie się na platformie za pomocą loginów, które otrzymali Państwo w grupach.

Comments are closed.