corona-5176088_640

Podsumowanie akcji #lekcjaHigieny

Podstawowym celem akcji jest promocja zdrowego stylu życia oraz nabycie określonych nawyków higienicznych. Wszystkie dzieci z naszego przedszkola poznały zasady bezpieczeństwa oraz procedury, które organizują życie przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19. W grupach przedszkolnych od początku roku szkolnego odbywały się zajęcia związane z higieną osobistą oraz ćwiczenia praktyczne, podczas których dzieci uczyły się jak powinno się poprawnie dbać o higienę rąk. Co więcej, w łazienkach została powieszona w widocznym miejscu instrukcja pokazująca jak prawidłowo myć ręce, a nauczyciele przypominali o jak najczęstszym ich myciu. W związku z epidemią COVID-19, dzieci zostały przygotowane poprzez ćwiczenia, filmiki edukacyjne oraz pogadanki, jak prawidłowo zachowywać się podczas pandemii. Zostały poinformowane o zasadach bezpiecznego przebywania w jednym pomieszczeniu z innymi osobami, oraz o dystansie między dziećmi, nauczycielami i pracownikami obsługi. Procedury i reżim sanitarny jest przestrzegany i przypominany codziennie. Wszystkie dzieci wykazały się ogromną wiedzą i umiejętnościami z zakresu przedsięwzięcia. Nasza praca przyniosła już pozytywne efekty w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków prozdrowotnych, co potwierdzają obserwacje nauczycieli, spostrzeżenia personelu pomocniczego, a przede wszystkim opinie rodziców i nasze osiągnięcia z lat poprzednich, np. uzyskanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie, Certyfikatu Szkoła Czystych Rąk itp. Od 15.02 do 15.03. 2021r. w ramach akcji „Wirusoochrona” dzieci m.in. oglądały film z cyklu „Było sobie życie – Szczepienia”. Następnie odbyła się pogadanka nt szczepień i wyjaśnienie słowa szczepienie. Wykonały pracę plastyczną – „Maseczki ochronne”, które przyozdobiły według własnego pomysłu oraz przypomniane zostały informacje dlaczego konieczne jest zakrywanie nosa i ust. Dzieci podczas zajęć miały również okazję wykorzystać materiały dostarczone przez organizatora akcji, na których wyjaśnione zostały podstawowe zasady higieny, a krótka krzyżówka dostarczyła dodatkowych pozytywnych emocji. Rozwiązywały krzyżówkę, kolorowały kolorowankę oraz rozwiązywały zagadki związane ze środkami higieny osobistej, bawiły się w kalambury- dyscypliny sportu, wspólnie śpiewały wraz z inscenizacją ruchową piosenkę pt. „ Mydło lubi zabawę”. Na zajęciach, a także przy każdej nadarzającej sytuacji omawiano z dziećmi w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, co powoduje, że chorujemy, jak się przed tym ustrzec, jak nie doprowadzać do rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą kropelkową np. koronawirusa i grypy, jak się zachować, gdy zauważymy u siebie objawy choroby. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii – zasada DDM; dystans, dezynfekcja, maseczka. Podkreślono również jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, dostosowaniem ubrania do warunków pogodowych oraz szczepienia ochronne, które są najskuteczniejszą formą zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Comments are closed.