unnamed mogę zatrzymać smog

MOGĘ! zatrzymać SMOG. Przedszkolaku złap oddech”

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do udziału w drugiej edycji kampanii edukacyjno- informacyjnej: “MOGĘ! zatrzymać SMOG. Przedszkolaku złap oddech”.  Organizatorem kampanii jest Samorząd Województwa Śląskiego, którego zadania wykonuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Śląskiego. Kampania będzie finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskanych w ramach działania EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Zgodnie z regulaminem kampanii przedszkole otrzyma dwa oczyszczacze powietrza. Prosimy o codzienne zapoznanie się z komunikatem o stanie jakości powietrza. 

 

Comments are closed.