christmas-2947257_1920 2

Święty Mikołaj na Kresach

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zaangażowanie w akcję ” Święty Mikołaj na Kresach”. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Patriotyczne “Kresy” przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i Delegatury ŚKO w Częstochowie. W dniach od 1 do 15 października 2020r. odbywać się będzie zbiórka słodyczy (z dłuższym terminem ważności) oraz zabawek ( tylko nowych).  Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i zaangażowanie. Okażmy solidarność z naszymi Rodakami.

Plakat

Comments are closed.