Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola na wniosek rodziców wymienionych w rozporządzeniu grup zawodowych, zorganizuje opiekę nad dziećmi w przedszkolu.

Rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-d2021000056101

Wniosek

 

Comments are closed.